Báo link die

Trong lúc thiết đặc hoặc upload file đôi khi chúng tôi còn nhiều sai sót trong việc quản lý file. Vì số lượng file quá lớn nên chúng tôi không đảm bảo 100% file đều sống. Hi vọng nhận được sự phản hồi hoặc góp ý từ tất cả mọi người để chúng tôi khôi phục lại những bài viết có liên kết file không tồn tại.

XIN CÁM ƠN!